תקנון

ברוכים הבאים לאתר Amarella

אתר www.amarella.co.il (להלן -"האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית ומציע ללקוחותיו מכירת מוצרי אופנה שונים (להלן - המוצרים). לפני השימוש באתר אנא קראו את המידע שלפניכם בעיון.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל הרוכשים שירותים באתר ו/או מתעתדים לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או גולשים באתר ומשתתפים בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהירים ומתחייבים כי קראו את התקנון, הבינו אותו ומסכימים להוראותיו ללא כל הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או שימוש ו/ או רכישה שיעשו מצדך (להלן: "את/ה", "הלקוח/ה", "הרוכש/ת" או "הגולש/ת") באתר או ברכישה טלפונית, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח/ה לבין "Amarella", לכן על הלקוח לקרוא תקנון זה בעיון ובמלואו. בעל האתר ומפעילו הנו קלריסה קויפמן - Amarella- עוסק מורשה (להלן ולעיל : "Amarella"). תנאי השימוש באתר - רכישת מוצרים וקבלת מידע עם כניסתך לאתר הנך מצהיר שאתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. Amarella שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, רכישת מוצרים ו/או קבלת מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות שונות מהאמור לעיל. הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

  1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
  2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
  3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של Amarella.
  4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

לאחר שבוצעה ההזמנה, תשלח לרוכש הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. יש לשים לב כי אישור זה אינו מחייב את Amarella לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. רק לאחר שהאתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההצעה כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים, בתנאי שהם מצויים במלאי. מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של Amarella. המחירים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל מהמלאי, תודיע Amarella לרוכש באמצעות הטלפון ולא תחייב את כרטיס האשראי שלו. פיצוי לא יינתן במקרה זה. המשלוחים באתר מתבצעים על ידי "דואר ישראל" בדואר רשום, הכולל ביטוח ואישור מסירה, אלא אם צויין אחרת. המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 7 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת מידע

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). Amarella אינה אחראית לטעויות הנעשות על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל Amarella. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. Amarella מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד Amarella ו/או קלריסה קויפמן ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, העלולים להיווצר מחדירה לאתר כאמור. Amarella תהא רשאית לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר חדשות ומבצעים של החברה אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום בגין השירותים ואספקה

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך למשלוח המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי). סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"סל קניות" או "במסך "פרטי תשלום" – בתהליך הקופה. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב "סל קניות" לרבות הוצאות משלוח.

אחריות

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הנם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין. אישור מסירת החבילה מרשות הדואר יהווה ראיה שהחבילה הגיעה ליעדה. במידה והחבילה לא הגיעה ליעדה, בשל מעשה ו/ או מחדל של רשות הדואר, Amarella מקבלת על עצמה שליחת החבילה בשנית ללא כל חיוב מצד הלקוח. במידה ומוצר כלשהו שסופק ללקוח נמצא פגום, זכאי הלקוח לפנות אל החברה באמצעות טלפון ו/או מייל ולהודיע על כך עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. מוסכם על הצדדים, כיAmarella תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר, לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב , ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. בשום נסיבות לא תחול על Amarella ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. Amarella ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לתקינות השרת באמצעותו מופעל האתר ו/או להעדר קיומם של וירוסים ו/או מרכיבים זרים אחרים, אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של רוכש ו/או גולש בעת שימוש באתר. במידה ונפלה טעות בתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את Amarella.

השימוש במוצרים תהיה על אחריותו הבלעדית של הלקוח, יש לקרוא את הוראות השימוש המצורפות למוצר. להלן דגשים לגבי שימוש בשמשיות: יש לפתוח את השמשייה הרחק מגופך ומאנשים סביבך. השימוש לילדים בהשגחת מבוגר בלבד. יש להקפיד על כללי הזהירות בחשיפה ממושכת לשמש. Amarella לא תישא באחריות נזקים ומחלות שנוצרו כתוצאה מהחשיפה לשמש ו/או מהשימוש בשמשיות. השמשייה אינה מיועדת לשימוש בגשם ובמזג אויר סוער. Amarella ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם של המוצרים מרגע משליחתם דרך דואר ישראל.

מדיניות החזרות מוצרים, החלפות וביטול עסקה

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר, והמוצר יוחזר באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובצירוף חשבונית מקור/ פתק החלפה. ניתן לבחור בין החלפת המוצרים או קבלת זיכוי על פי התנאים כדלקמן: הודעה על ביטול עסקה, החזרה או החלפה תימסר לחברה בדוא"ל או בטלפון, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. בעת הפנייה, הלקוח יציין את שמו, תאריך הרכישה, סכום הרכישה ופרטי ההתקשרות עימו. במקרה של החזרה או ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח, הלקוח רשאי לבחור אם לקבל זיכוי על סכום הרכישה לרכישת מוצר אחר הקיים באתר, או לקבל החזר כספי, בהתאם לאמור בחוק ועל פי שיקול דעתה של Amarella. ניתן להחזיר או להחליף את המוצר תוך 14 ימים מיום קבלתו כפי שמפורט בסעיפים הבאים. יש ליצור קשר לתיאום ההחלפה, אין לשלוח את המוצר לכתובת השולח הרשומה על החבילה. לאחר יצירת קשר עם Amarella אנו נספק לך את הכתובת אליה יש לשלוח את המוצר. כל המוצרים המוחזרים והנשלחים בשירות שליחים או בדואר על ידי הלקוח חייבים להיות מכוסים בביטוח לכיסוי הסכום המלא של הרכישה וחייבים גם לכלול שירות "דואר רשום" או אישור מסירה. כל מוצר מוחזר חייב להיות ארוז באותם חומרי אריזה כפי שהתקבל במקור. החלפת מוצר תתאפשר פעם אחת בגין כל מוצר שנרכש באתר. לא ניתן להחזיר/ להחליף מוצרים אשר לא נרכשו דרך האתר. לקוח אשר קיבל מוצר במתנה זכאי להחלפה תוך 30 יום מיום קבלת המתנה בצירוף פתק החלפה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן והחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

שמירה על זכויות

המידע באתר, הכולל עיצוב האתר, תמונות, טקסט, לוגו, וידאו, מוסיקה, קול, איורים וחומרים אחרים הנו בבעלות Amarella או בבעלות צדדים שלישיים רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ללא אישור בכתב מAmarella . המידע המופיע באתר מוצג לצורך מידע ומכירות בלבד. האתר אינו אחראי לתכנים המופיעים בלינקים לאתרים אחרים ואינו אחראי לתוקפם ולחוקיותם. גולש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר Amarella באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לAmarella על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

תנאים נוספים ומקום השיפוט

Amarella רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים ו/או מוצרים או לצמצמם, כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת. במקרה של מחלוקת בין רוכש ו/או גולש באתר לבין Amarella בשל פעילות באמצעות האתר, מקום השיפוט הבלעדי יהיה בישראל בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. Amarella ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתם, בין היתר אם מתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית Amarella להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.